ALV op zaterdagmiddag

31-10-2020

Door wettelijke maatregelen is de ALV opnieuw via internet ingepland.

Op zaterdagmiddag 31 oktober organiseren wij onze uitgestelde jaarlijkse ledenvergadering via een internet ontmoeting. Deze vergadering vindt geheel virtueel plaats op internet. Het NBC Congrescentrum te Nieuwegein ondersteunt ons met de technische voorzieningen. Het is van belang dat jullie zaterdagmiddag op internet aansluiten. Het bestuur kan nooit goed functioneren zonder jullie medewerking en heeft  steun hard nodig. In de week voor 31 oktober wordt een mailing rondgestuurd hoe jullie kunnen inloggen op de ontmoetingsplaats op internet.

De volgende onderwerpen komen aan de orde en kunt u hier verder inzien:

Heeft u vragen over het jaarverslag of het financiële verslag, beide over 2019, stuur deze vraag of opmerking alvast op naar info@neurofibromatose.nl onder vermelding van ALV2020. Ook tijdens de internet ontmoeting is het mogelijk vragen te stellen via een chatfunctie. Wij kunnen niet garanderen dat de laatste allemaal worden beantwoord. Met vooraf gestelde vragen kunnen wij ons beter voorbereiden.