De NFVN zoekt een bestuurslid aandachtsgebied Communicatie, fondsenwerven

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is een patiëntenvereniging met een enthousiast en gedreven bestuur. In 2019 is de impact van de vereniging gemeten. En wat blijkt? De toegevoegde waarde is enorm!

Voor (ouders van) mensen met neurofibromatose:

 • Door de inzet van de NFVN hoeven zij minder tijd te besteden aan het eigen zorgproces;
 • Ze hoeven minder te zoeken naar informatie en er hoeft minder doorverwezen te worden;
 • Patiënten worden gesterkt door het lotgenotencontact, de informatie (brochures) en de belangenbehartiging;
 • Kwaliteit van leven neemt toe door: (h)erkenning, bevestiging, gehoord worden en perspectief bieden.

Voor zorgaanbieders en onderzoeksgroepen:

 • Ook deze groep ervaart meerwaarde;
 • Zij kunnen efficiënter te werk gaan;
 • Het werk van de NFVN leidt tot betere en efficiëntere zorg

Als u

 • Enthousiast wordt van deze resultaten;
 • Beschikt over kwaliteiten en talenten die passen bij het promoten van en communiceren over de activiteiten van de NFVN en het werven van fondsen;
 • Die kwaliteiten wilt inzetten voor dit zinvolle werk;
 • Kennis en/of ervaring heeft met NF1 / NF2 of nauw betrokken bent;
 • Ongeveer 4 uur per week tijd heeft?

Overweegt u dan om deze uitdaging op te pakken!

Wij bieden:

 • Een gedreven en enthousiast bestuursteam
 • Een organisatie die er écht toe doet en enorm veel impact / toegevoegde waarde heeft voor mensen met NF1 en NF2 en voor professionals in de zorg
 • Onkostenvergoeding
 • Tijd om in te werken
 • De mogelijkheid om cursussen te volgen
 • Mooi, zinvol en interessant vrijwilligerswerk

Functieprofiel

Functie: bestuurslid met aandachtsgebied communicatie en fondsenwerven
Verantwoordelijk voor onderstaande taken.

Taken

 • Voorbereiden van en deelnemen aan bestuursvergaderingen en de ALV
 • Maken van een plan voor het werven van fondsen
 • Organiseren van nieuwe en uitbreiden van bestaande fondsenwervende activiteiten
 • Schrijven van wervende teksten voor verschillende media en promoten van de activiteiten
 • Zorgdragen voor de afhandeling van de fondsenwervende activiteiten
 • Presentatie van de vereniging op beurzen; congressen; in de media, etc.
 • Algemeen voorkomende bestuurstaken.

Helpen?

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, meld je dan aan via een mail naar info@neurofibromatose.nl en wij nemen graag contact met jou op! Nadat je jezelf hebt aangemeld, volgt een kennismakingsgesprek of -workshop. Dit gesprek is een wederzijdse kennismaking waarin we nagegaan of de verwachtingen van jou als vrijwilliger en de NFVN met elkaar overeenkomen. En als dat lijkt te matchen, spreken we een inwerkperiode af, zodat je stapsgewijs kunt groeien in je functie of taak.