Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

ANBI Status

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status geniet de NFVN enkele fiscale voordelen. Zij is volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen en donaties aan de NFVN kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. Die informatie vindt u hieronder via verwijzingen naar de website van de NFVN.

Statutaire naam

Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)

KvK-nummer

40410724

RSIN-nummer

(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

8161.60.983

Doelstelling

De NFVN stelt zich als doel patiënten en iedereen die direct of indirect met neurofibromatose te maken hebben met elkaar in contact te brengen, wegen te zoeken om hun belangen optimaal te behartigen en het bevorderen van de kennis van en het begrip voor de verschillende aspecten en problemen van neurofibromatose. Lees verder bij Missie en doelstellingen.

Contactgegevens

Postbus 53386
2505 AJ  Den Haag
info@neurofibromatose.nl

Voor meer informatie zie ons overzicht onder Contact.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de NFVN is als volgt samengesteld: lees verder.

Beleidsplan, verslag activiteiten en financiële verantwoording

In de algemene ledenvergadering worden het beleidsplan en de jaarverslagen van de vereniging  vastgesteld: lees hier verder voor de meest recente versie.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de NFVN bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning of een andere vergoeding dan die voor de gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. De NFVN heeft geen personeel in dienst.