Ik wil vaste donateur worden

Neurofibromatose is een complex en ingrijpend syndroom en vooral nog niet voldoende begrepen. U kunt doneren voor meer onderzoek. Meer kennis maakt het mogelijk om meer te doen.

De NFVN is een 100% vrijwilligersorganisatie en voor haar werk teveel afhankelijk van subsidies. U kunt doneren om de belangenbehartiging, het lotgenotencontact en de informatieverstrekking te ondersteunen.

Alle donaties vallen onder een fiscaal gunstig regime. De NFVN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor is uw gift vrijgesteld van schenkings- of successierecht. U gift is daardoor ook aftrekbaar op uw fiscaal inkomen of van de vennootschapsbelasting.

Wij hebben u nodig om te zoeken naar mogelijke genezing, een goede behandeling/zorg en het vinden van een volwaardige plek in onze maatschappij van mensen met NF.

Bij een minimale jaarlijkse donatie van 25 euro komt u in aanmerking voor het toezenden van onze brochures.

Inschrijven als vaste donateur

Klik hier om uw in te schrijven als donateur