Enquêtes

Peiling naar het gewenst onderling contact voor NF2 leden

In de afgelopen Nieuwsflits van maart 2014 heeft Astrid Verbon een artikel geplaatst waarin zij vraagt aan alle NF2 leden welke behoefte er precies bestaat aan onderling contact en onderlinge steun. Om dit beter in kaart te brengen heeft zij een korte enquête vervaardigd met het verzoek aan u om hier aan mee te werken. Onze vereniging ondersteunt dit verzoek volledig en roept u op de NF2 enquête in te vullen.

En om met de woorden van Astrid af te sluiten: ‘Wellicht kunnen we dan iets moois opstarten. Laat je horen!’.