Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Machtiging automatische incasso

Wij willen je hieronder vragen aan te geven welk bedrag wij jaarlijks van jouw bankrekening mogen afschrijven.

Accordering

Het standaard lidmaatschap bedraagt €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u onze (gedrukte) patiënteninformatie. Afhankelijk van uw aangegeven keuze ontvangt u ons ledenblad en eventuele mailings (virtuele nieuwsbrieven). Als lid heeft u toegang tot ons forum en daarmee de mogelijkheid om vragen te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Het forum is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. Uw vragen en antwoorden worden gepubliceerd op het WEB en blijven daardoor toegankelijk.

Gezinsleden kunnen bij het bestaan van 1 standaard lidmaatschap een aanvullend gezinslidmaatschap afsluiten. Het aanvullende lidmaatschap bedraagt €10,- per jaar. Een gezinslidmaatschap ontvangt geen (gedrukte) patiënteninformatie of ledenblad. Wel kunt u aangeven of u mailings (virtuele nieuwsbrieven) wilt ontvangen.

Het lidmaatschap en het aanvullende gezinslidmaatschap geven beide een gelijk stemrecht op onze algemene ledenvergadering. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd.

Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.