Algemene ledenvergadering 6 april 2019

Graag wil het bestuur u uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 6 april aanstaande. In het middagprogramma staan wederom aantrekkelijke lezingen over NF1 gepland, zoals een update over het hersenonderzoek in Rotterdam, verbanden tussen ziektebeeld en DNA-mutaties en een update over de laatste ontwikkelingen vanuit het recente NF-congres in Parijs.

Voor onze NF2 achterban organiseren wij samen met het LUMC in Leiden een contactmiddag. Alle reden om u te laten bijpraten of zelf uw ervaringen met anderen te delen!  

Het ochtendprogramma wordt gevuld met de ALV. Voor Hannie van Essen, Marina van Doesburg, Dave De Klerk en Ad Romme verloopt op deze ALV hun bestuurstermijn. Marina van Doesburg neemt afscheid van het bestuur en stelt zich niet meer verkiesbaar. Hannie, Dave en Ad stellen zich weer verkiesbaar maar door persoonlijke omstandigheden en de impact van NF1 bij henzelf is de nieuwe termijn die zij kunnen aangaan soms erg ongewis. Het bestuur is dringend op zoek naar versterking. Wacht niet op de oproep op de vergadering en ga nu bij uzelf ten rade of u op deze wijze iets voor onze vereniging wilt betekenen. Wij hebben u dringend nodig! 

 

Meldt u hier aan!

 

Vergaderstukken: