Alle lotgenotencontact bijeenkomsten tot begin juni gaan niet door!

Hoewel er nu nog geen bekend extra risico bestaat tussen een ‘gezond persoon met NF’ én het ‘Coronavirus’, geldt zeker bij NF’ers met gezondheidsproblemen dat het Coronavirus een zeer ongewenste zware belasting vormt. 'Mensen met NF' valt onder de groep kwetsbare patiënten.

Het bestuur volgt de voorschriften van het RIVM en daarbij de regels die het kabinet heeft voorgeschreven. Dat houdt in dat tot 6 april er geen bijeenkomsten van drie of meer personen gehouden kunnen worden. Rond 6 april zal de overheid bezien of de afspraken die tot 6 april gelden verlengd moeten worden. Onze lotgenotencontactgroepen vallen onder deze categorie (er is geen vergunning nodig). Voor vergunningsplichtige evenementen en bijeenkomsten heeft de overheid besloten alle bijeenkomsten tot 1 juni direct al te verbieden.

Uw bestuur heeft besloten alle lotgenotenbijeenkomsten per direct en tot 1 juni (inclusief de landelijke contactdag van begin juni) te annuleren.

Wij nemen hier dus een voorschot op de besluitvorming van de overheid rond 6 april aanstaande. Ten overvoede nog hierbij dit: het bestuur kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van het eventueel toch bijeenkomen in privésfeer. Het is een geweldige teleurstelling voor ons allemaal, dat we elkaar in deze tijd niet fysiek kunnen ontmoeten. Voor het vervallen van de ALV wordt naar een alternatief gezocht in het najaar van 2020. Het is niet anders!

Blijf elkaar toch steunen!

Onze vereniging blijft voor steun wel bereikbaar. Wij doen hierbij een beroep op onze contactpersonen die zoveel mogelijk paraat zullen staan om uw vragen per telefoon (zie: contacttelefoon) of per email te beantwoorden. Maak hier gebruik van. Vanzelfsprekend zijn ook onze regiogroeptrekkers bereikbaar via de bekende emailadressen. Belangrijker nog, kent u een bekende in uw eigen omgeving, geef daar extra aandacht aan. Wij vertrouwen erop dat iedereen weet wat hem te doen staat: vooral het omzien naar elkaar, via de digitale of andere weg, biedt veel goeds!

Begin juni hopen wij met ons allen dat het fysieke lotgenotencontact weer opgepakt kan worden. Tegen die tijd zullen wij u verder informeren.