Artikel in NF

In de laatst verschenen uitgave van het ledenblad NF, is een artikel opgenomen van André Rietman over euthanasie. Hierbij wordt ook iets vermeld over de 113 crisislijn. Vanwege de naam van de stichting denken veel mensen dat het juiste nummer 113 is, terwijl dit nummer nog niet bestaat. Wellicht heeft u dit in de media al vernomen.
Op dit moment is de Stichting 113 Zelfmoordpreventie, die online en telefonisch hulp biedt aan mensen die denken aan zelfmoord, nog te bereiken op het nummer 0900-0113.