CG-Raad, Nieuwsbrief Regeerakkoord

Onderwerpen:

  • Gemengde gevoelens over Regeerakkoord
  • Chronisch zieken met middeninkomen hard getroffen
  •  Repareer inkomensgevolgen, voorkom schrappen dagbesteding 
  • CG-Raad op Radio 1 over Regeerakkoord 
  • CG-Raad reactie op quota-voorstel in regeerakkoord 
  • Veel media-aandacht voor koopkrachteffecten chronisch zieken 

Download de nieuwsbrief hier