DJE Zorgen en angst bij kanker

Het afgelopen half jaar hebben NFK en de NFVN via Doneer Je Ervaring op drie aspecten de negatieve impact van kanker op iemands leven inzichtelijk gemaakt. Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK: “Onze onderzoeken leggen duidelijk bloot dat de gevolgen van kanker op vele aspecten van je dagelijks leven heftiger zijn dan je je kunt voorstellen, en dat bijna alle mensen hier last van hebben. Voor het welzijn van kankerpatiënten is bewustwording enorm belangrijk. We hopen dan ook dat het delen van deze inzichten in de eerste plaats helpt om zich meer begrepen te voelen. Tegelijkertijd moet meer bekend worden dat er hulp en ondersteuning beschikbaar is. Denk aan een kankerpatiëntenorganisatie, de website kanker.nl of psychosociale ondersteuning. Ook zorgverleners en naasten kunnen hier een grote rol in spelen, door in het oog te houden hoe het met iemand gaat.”

Voor meer informatie kunt u hier terecht.