Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Gevraagd medewerking vragenlijst over informatiemateriaal jongeren

Als vereniging zijn wij samen met ons Expertisecentrum Encore in het Erasmus druk bezig met het ontwikkelen van informatiemateriaal voor NF1 om juist de jongeren te bereiken die in de levensfase zitten van het overstappen naar zelfstandigheid. Het aangaan van een relatie, het goed voor jezelf kunnen zorgen, zelfstandig wonen, studeren of werken zijn allemaal onderwerpen waar wat extra ondersteuning welkom is.

Hiertoe is afgelopen jaar Daisy gerealiseerd (een leesboek en een handkaartje met tips hoe in het dagelijks leven om te gaan met NF1) én de voorlichtingsbrochure Spotlicht op jongeren met NF1. Het is goed om ook eens terug te kijken of wij het gestelde doel ook behalen. Met andere woorden, is dat wat wij nu recent ontwikkeld hebben ook voldoende toegankelijk en behulpzaam, wordt het zelfmanagement inderdaad versterkt? Dit willen wij bevragen met een klein onderzoek. Een link naar dit onderzoek treft u onderaan op deze mail aan.

Wij hopen dat u allemaal hier gevolg aan wilt geven, de jongeren zelf maar ook de ouderen (mensen met de aandoening NF1). Wij denken hiervan veel te kunnen leren. Op zich is de enquête anoniem, wel wordt gevraagd naar het man of vrouw zijn en de leeftijd (in hele jaren). Als ouder of verzorger kan je helpen door de jongere zoveel mogelijk te motiveren aan dit onderzoek mee te doen.

LINK NAAR ENQUETE

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/daisyspot