Gevraagd medewerking vragenlijst over informatiemateriaal jongeren

Als vereniging zijn wij samen met ons Expertisecentrum Encore in het Erasmus druk bezig met het ontwikkelen van informatiemateriaal voor NF1 om juist de jongeren te bereiken die in de levensfase zitten van het overstappen naar zelfstandigheid. Het aangaan van een relatie, het goed voor jezelf kunnen zorgen, zelfstandig wonen, studeren of werken zijn allemaal onderwerpen waar wat extra ondersteuning welkom is.

Hiertoe is afgelopen jaar Daisy gerealiseerd (een leesboek en een handkaartje met tips hoe in het dagelijks leven om te gaan met NF1) én de voorlichtingsbrochure Spotlicht op jongeren met NF1. Het is goed om ook eens terug te kijken of wij het gestelde doel ook behalen. Met andere woorden, is dat wat wij nu recent ontwikkeld hebben ook voldoende toegankelijk en behulpzaam, wordt het zelfmanagement inderdaad versterkt? Dit willen wij bevragen met een klein onderzoek. Een link naar dit onderzoek treft u onderaan op deze mail aan.

Wij hopen dat u allemaal hier gevolg aan wilt geven, de jongeren zelf maar ook de ouderen (mensen met de aandoening NF1). Wij denken hiervan veel te kunnen leren. Op zich is de enquête anoniem, wel wordt gevraagd naar het man of vrouw zijn en de leeftijd (in hele jaren). Als ouder of verzorger kan je helpen door de jongere zoveel mogelijk te motiveren aan dit onderzoek mee te doen.

LINK NAAR ENQUETE

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/daisyspot