Inlogadres ALV op zaterdagmiddag 31-10

Algemene Ledenvergadering (ALV) te volgen op internet!

Corona COVID-19 houdt ons dit jaar volledig in greep. Het elkaar in een grotere groep kunnen ontmoeten is door de veiligheidsmaatregelen niet mogelijk. Vandaar dit bericht en een nieuwe bijstelling van onze plannen.

Allereerst, onze ALV op zaterdagmiddag 31 oktober gaat door. Er vindt geen fysieke ontmoeting plaats maar de ALV is toegankelijk via internet. Vanaf je eigen woonkamer worden jullie uitgenodigd om deze bijzondere ALV bij te wonen.

Hierbij nodigen wij al onze leden uit om zaterdagmiddag 31 oktober in te loggen op het volgende internet adres:

https://vimeo.com/event/395496

De vergadering vangt aan om 13:30 uur. Logt u voor de zekerheid iets eerder in. Via een polling tool wordt het akkoord gevraagd op onze verslaglegging over 2019. Via een chatfunctie kunt u ons tijdens de vergadering vragen stellen. Niet alle via de chatfunctie gestelde vragen kunnen tijdens de vergadering beantwoord worden. Daarom het uitdrukkelijke verzoek jullie vragen (denk aan het bestuurlijk en financieel verslag) zo snel mogelijk te sturen naar info@neurofibromatose.nl.

Voor ons is dit de eerste keer en ook wij doen hier ervaring mee op. Helaas is het niet gelukt om ondertiteling of een schrijftolk voor deze internetmeeting te regelen.

Aangepaste agenda:

 1. Opening en agenda
 2. Notulen ALV 6 april 2019​
 3. Bestuurlijk jaarverslag 2019 ​
 4. Financieel jaarverslag 2019, Verklaring kascommissie 2019 en Voorstel decharge bestuur ​
 5. Activiteitenplan 2020
 6. Begroting 2020​
 7. Vooruitblik begroting 2021​
 8. Benoeming kascommissie 2020
 9. Bestuur en vrijwilligers
  1. ​Afscheid Emile van Rijn​
  2. Verkiezing bestuurslid Martin Wijnans​
  3. Beëindiging bestuurstermijn Ton Akkermans
 10. Werven vrijwilligers en bestuursleden
 11. Congres NF2020 Rotterdam​
 12. Rondvraag​
 13. Sluiting​

Tot ziens op internet,

Jullie bestuur.