NFVN bijeenkomsten en coronabeleid

In Nederland hebben wij te maken met het beleid van onze landelijke en lokale overheden ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. Dit beleid is gebaseerd op aanbevelingen van het RIVM. Vanzelfsprekend werken wij hier aan mee. Volgens dit beleid gelden er op dit moment geen beperkingen voor bijeenkomsten tot 30 personen. Tot eind maart wordt echter aangeraden alle bijeenkomsten groter dan die dertig personen uit te stellen of te annuleren. Voor de provincie Brabant geldt dat ongeacht het aantal deelnemers alle bijeenkomsten worden afgeraden. Ook hier zullen wij ons aan houden. Eind maart zal de overheid bezien of deze periode verlengd moet worden. Daarnaast worden wij elke dag geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en wij zullen die in de gaten houden.

Onze regiogroepen kunnen hun activiteiten voortzetten, behalve de Regio Zuid West. Wel gelden specifieke instructies (zie hieronder). Het is nog te vroeg om een besluit te nemen over het wel of niet uitstellen van onze ALV op 18 april. Het bestuur zal eind maart hierover beslissen. Volg in ieder geval onze website en de informatie van de overheid over het coronabeleid.

Informatie algemeen en specifiek voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus heet officieel SARS-CoV-2. Het kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Er bestaat nog geen vaccin tegen het huidige coronavirus.

Hoe kun je het virus krijgen (en voorkomen)?
Zoals iedereen die een virus krijgt: via direct contact en via druppeltjes in de lucht. Als iemand die het coronavirus heeft hoest of niest, komen besmette druppeltjes in de lucht. Als je die binnenkrijgt, bijvoorbeeld via ademhalen, dan kun je besmet raken. Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

1. hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • was de handen regelmatig, zie de duidelijke instructie van het RIVM
  • niet met je handen aan je mond zitten,
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog,
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

2. mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, door:

  • niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld,
  • niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld,
  • niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid,
  • bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijden.

en belangrijk:

  • Bij klachten zoals hoesten, niezen en koorts niet naar een bijeenkomst komen.
  • Als een huisgenoot klachten heeft, niet naar een bijeenkomst komen.