Onderzoek rondom (psychosociale) zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders

Wat is Op Koers Online?
Het is een online groepscursus (chat) waarin jongeren of ouders elkaar ontmoeten.

Op Koers Online voor jongeren

 •  4-6 jongeren en twee cursusleiders chatten met elkaar
 •  Een keer per week, op een vast moment 1,5 uur
 •  Inloggen kan vanuit huis
 •  8 weken achter elkaar
 •  Start: eind oktober/begin november 2017
 •  Doel van de cursus:
  • Jongeren delen ervaringen en geven elkaar tips over situaties waar zij tegenaan lopen, bijvoorbeeld rekening houden met een dieet/medicatie en zich anders voelen dan leeftijdsgenoten.
  • Samen met de cursusleiders bespreken de jongeren nieuwe/andere manieren om hiermee om te gaan. De cursusleiders laten video’s zien en worden er spellen gespeeld.

Op Koers Online voor ouders

 •  Groepje van 4-6 ouders en twee cursusleiders chatten met elkaar
 •  Een keer per week, op een vast moment 1,5 uur
 •  Inloggen kan vanuit huis
 •  6 weken achter elkaar
 •  Start: eind oktober/begin november 2017
 •  Doel van de cursus:
  • Ouders delen ervaringen met elkaar en geven elkaar tips met betrekking tot uitdagingen die het hebben van een kind met een chronische ziekte met zich meebrengt.
  • De cursusleiders begeleiden de chat. Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema (Het ziekenhuis, Het gezin, Zorg voor jezelf, De omgeving), binnen deze thema’s is er veel ruimte voor wat de deelnemers willen bespreken.

Kijk op www.opkoersonline.nl bij het ‘nieuws’ voor meer informatie!

Onderzoek
Op dit moment doen we onderzoek naar Op Koers Online, hoe de cursus werkt en wat er eventueel nog verbeterd kan worden. Het onderzoek wordt gedaan vanuit het Emma Kinderziekenhuis AMC, er doen acht ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Echter, patiënten uit heel Nederland kunnen zich aanmelden!

Voor het onderzoek vragen we alle deelnemers om vier keer, verspreid over één jaar, een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden per mail verstuurd en online ingevuld. We willen de vragenlijsten van deelnemers die de cursus al volgen, vergelijken met de vragenlijsten van deelnemers die de cursus nog niet volgen. Daarom gaan we met een loting bepalen wanneer deelnemers de cursus kunnen volgen. Er zijn twee lotingsgroepen: de cursusgroep en de wachtlijstgroep. De cursusgroep mag de eerstvolgende mogelijkheid de cursus volgen (de eerstvolgende cursus nu start eind oktober/begin november 2017) en vullen de vragenlijsten in. Deelnemers in de wachtlijstgroep komen een jaar op de wachtlijst en worden gevraagd de vragenlijsten in te vullen. Na een jaar kunnen zij, als ze willen, alsnog de cursus volgen. De wachtlijstgroep is heel belangrijk om te kunnen vergelijken. De onderzoeker van het AMC kan hier meer over uitleggen aan (potentiële) deelnemers.

Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar opkoers@amc.nl of bellen naar Miriam Douma (psycholoog-onderzoeker) op 020-5666443.

Folder jongerencursus
Folder oudercursus