Ontwikkelingen bestuursopvolging

Met het naderend vertrek van Ton Akkermans, de voorzitter die 13 jaar lang vrijwillig werkzaam was voor de NFVN, verandert het nodige! Bovendien is ook de eindredacteur van NF, Luuk Kiers, gestopt en zal binnenkort Pieter Rutsen zijn bestuurstaak neerleggen.
Eind vorig jaar zijn de eerste oproepen gedaan om na te denken over een bestuurs- of andere vrijwilligerstaak. En dat heeft de nodige reacties opgeleverd! Inmiddels is er een vijfkoppige redactie, die met veel plezier en inzet al voor twee nieuwe NF-uitgaven heeft gezorgd. En het team Contacttelefoon is fors uitgebreid. Beide groepen komen met enige regelmaat online bij elkaar om zich verder te bekwamen in dit zinvolle werk. De regiocoördinatoren en het team landelijke contactdagen treft elkaar tegenwoordig online. Naast de ellende die Corona met zich heeft meegebracht, is dit een positieve ontwikkeling!

Ook voor bestuursfuncties hebben mensen zich aangemeld. De komende tijd zullen we met het bestuursteam kijken naar de komende activiteiten én naar een evenwichtige taakverdeling. Een taakverdeling waarbij het allerbelangrijkste is dat mensen dátgene doen waar ze blij van worden en goed in zijn! En een taakverdeling die qua tijdsinvulling te overzien is. Niet alle taken hoeven door bestuursleden opgepakt te worden: er zijn ook taken die door andere leden opgepakt kunnen worden. Als het lijntje met het bestuur maar steeds gelegd blijft worden.

Inmiddels is Marina Doesburg, u bekend van een eerdere bestuursperiode, weer toegetreden als aspirant-bestuurslid. Zij kan dit doen vanuit haar woonplaats Schimmert in Zuid-Limburg, doordat er nu online vergaderd wordt; dit is ook een gevolg van de “positieve” ontwikkeling in Coronatijd. Zij zal het vrijwilligersbeleid van Pieter overnemen.
Tijdens de ALV van november, zal het nieuwe bestuursteam zich aan u voorstellen.

En natuurlijk houdt het werven van vrijwilligers niet op; want het blijft belangrijk om open te staan voor enthousiaste vrijwilligers. Er is genoeg te doen!
Interesse? Op de website staat te lezen hoe zinvol het vrijwilligerswerk is, wat het u oplevert én naar wie wij nog op zoek zijn.