Thijs van der Vaart cum laude gepromoveerd in Rotterdam

In het ENCORE Expertisecentrum wordt er veel onderzoek gedaan naar Neurofibromatose type 1 (NF1). Thijs van der Vaart heeft de laatste jaren veel werk verricht op dit gebied. Hij heeft zijn onderzoeken samengevoegd in een boek, dat heet ook wel een proefschrift. Op dit proefschrift is hij afgelopen 22 september gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Zijn proefschrift werd zeer goed beoordeeld en hij kreeg daarom een cum laude beoordeling! Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis in de onderzoekswereld.


Maar wat heeft Thijs dan precies onderzocht? Misschien kent u Thijs wel van het NF1-SIMCODA onderzoek. Hierin heeft hij onderzocht of het medicijn simvastatine helpt bij leer- en gedragsproblemen bij NF1. Hij heeft dit onderzoek heel nauwkeuring uitgevoerd en het onderzoek heeft daarom internationaal veel aandacht gekregen. Hij laat zien dat het medicijn simvastatine helaas niet werkt. Dat is natuurlijk heel jammer, maar Thijs heeft verder gezocht. Hij heeft meegewerkt aan onderzoek in het ENCORE-laboratorium om een nieuw medicijn voor leerproblemen bij NF1 te vinden. Hij heeft daar ontdekt dat het anti-epilepsie medicijn Lamotrigine leren kan verbeteren bij muizen met NF1. Of Lamotrigine nu ook echt mensen met NF1 kan helpen, wordt nu verder onderzocht in de NF1-EXCEL studie.

Thijs heeft dus heel veel werk verricht binnen het Neurofibromatose type 1 onderzoek. Hij heeft zijn cum laude promotie dan ook dik verdient. Wij feliciteren Thijs van harte!
Wilt u meer weten over het onderzoek dat het ENCORE expertise centrum doet op het gebied van NF1? Kijk dan op onze website.