Vacature secretaris

Uw bestuur is druk bezig met een herverdeling van haar taakverdeling. De laatste tijd zijn er erg veel taken bijgekomen en die leggen een groot beslag op de bestuursleden, eigenlijk een soms te groot beslag. Wij komen tot maar één conclusie en dat is dat wij nog iemand nodig hebben; zoals in de titel staat zoeken wij naar een goede en enthousiaste secretaris.

Een secretaris speelt een belangrijke rol in het bestuur en is daarin een spil. Wij willen de taken voor deze functie beperken tot de echte secretariële werkzaamheden, het voorbereiden van vergaderingen, de verslaglegging, het beheren van de post en meer. De taakbeschrijving hebben wij verder uitgewerkt en bijgevoegd.

Bent u bekend met secretariële werkzaamheden vanuit u werk, uw vroegere werkzaamheden of uit hobby of sportverband én u hebt de wens een aantal vrije uren zinnig te besteden?

Wat let u? Meldt u aan op info@neurofibromatose.nl en het bestuur neemt contact met u op

Het klinkt misschien niet zo origineel maar wij hebben u echt nodig!

Ton Akkermans