Bestuur en werkwijze

 

Structuur van de vereniging

De NFVN is een vrijwilligersvereniging, een vereniging opgericht voor en door mensen die direct of indirect met neurofibromatose (NF) te maken hebben. De vereniging wordt geleid door een door de leden benoemd bestuur. De vereniging wordt ondersteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties die uitvoering geeft aan haar back-office taken (bestuursondersteuning, financiële- en ledenadministratie).

Door haar vrijwilligersstatus valt de vereniging onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI status) en is daardoor vrijgesteld van erfbelasting of schenkingsrecht en kan een donateur de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.