Stichting BEZT

De NFVN is actief in, en medeoprichter, van de samenwerking binnen de Stichting BEZT (Belangengroep Erfelijke Zeldzame Tumoren). BEZT staat voor:

  • Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)
  • Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL)
  • Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
  • Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen (NVPG)

BEZT staat open voor verdere samenwerking tussen deze verenigingen en is op haar beurt weer aangesloten bij de NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties. Met andere woorden: vanaf 11 oktober 2017 is onze vereniging via ons samenwerkingsverband BEZT lid van het NFK.

Het bestuur van BEZT bestaat uit:

Ronald Westerlaken, voorzitter, afkomstig VHL;
Ad Romme, penningmeester, afkomstig NFVN;
Vincent Coonen, secretaris, afkomstig NVPG;
Leo Poortvliet, bestuurslid, afkomstig MEN

De toetreding van BEZT tot het NFK gaat voor ons grote impact hebben. Er ontstaat een extra financieringsstroom voor de activiteiten die wij gemeenschappelijk met de BEZT gaan uitvoeren. Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) ondersteunt via het NFK de belangenbehartiging van kankerpatiënten organisaties. Uiteindelijk kunnen wij nu daarin meedoen!

BEZT zal in 2018 meer vorm moeten gaan krijgen. Daar zal nu het eerst naar gekeken worden. Ook het zoeken naar samenwerkingsvoordelen heeft speciale aandacht. Hier valt veel te bereiken. Denk dan aan het gemeenschappelijk gebruiken (inkopen of inhuren) van diensten en middelen zoals financiële- en ledenadministratie of ledenblad.

Uw bestuur en het bestuur van BEZT zijn hier volop mee bezig. Voorop staat, natuurlijk met behoud van de eigen verenigingsdoelstellingen, de samenwerking te zoeken die het voortbestaan van alle aangesloten organisaties versterkt! Op dit moment wordt hard gewerkt aan een beleidsplan BEZT voor de komende jaren. 

Downloads

  •  Statuten BEZT