Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Stichting BEZT

De NFVN is actief in, en medeoprichter, van de samenwerking binnen de Stichting BEZT (Belangengroep Erfelijke Zeldzame Tumoren). BEZT staat voor:

  • Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)
  • Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL)
  • Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
  • Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen (NVPG)

BEZT staat open voor verdere samenwerking tussen deze verenigingen en is op haar beurt weer aangesloten bij de NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties. Met andere woorden: vanaf 11 oktober 2017 is onze vereniging via ons samenwerkingsverband BEZT lid van het NFK.

Het bestuur van BEZT bestaat uit:

Monique Aarts, voorzitter                  (afkomstig Belangengroep MEN)
Ronald Westerlaken, secretaris        (afkomstig Belangenvereniging VHL)
Ad Romme, penningmeester            (afkomstig NFVN)
Vincent Coonen, bestuurslid             (afkomstig NVPG)

De toetreding van BEZT tot het NFK gaat voor ons grote impact hebben. Er ontstaat een extra financieringsstroom voor de activiteiten die wij gemeenschappelijk met de BEZT gaan uitvoeren. Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) ondersteunt via het NFK de belangenbehartiging van kankerpatiënten organisaties. Uiteindelijk kunnen wij nu daarin meedoen!

BEZT zal in 2018 meer vorm moeten gaan krijgen. Daar zal nu het eerst naar gekeken worden. Ook het zoeken naar samenwerkingsvoordelen heeft speciale aandacht. Hier valt veel te bereiken. Denk dan aan het gemeenschappelijk gebruiken (inkopen of inhuren) van diensten en middelen zoals financiële- en ledenadministratie of ledenblad.

Uw bestuur en het bestuur van BEZT zijn hier volop mee bezig. Voorop staat, natuurlijk met behoud van de eigen verenigingsdoelstellingen, de samenwerking te zoeken die het voortbestaan van alle aangesloten organisaties versterkt! Op dit moment wordt hard gewerkt aan een beleidsplan BEZT voor de komende jaren. 

Downloads

  •  Statuten BEZT