Stichting BEZT

De NFVN is actief in, en medeoprichter, van de samenwerking binnen de Stichting BEZT (Belangengroep Erfelijke Zeldzame Tumoren). BEZT staat voor:

Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)
Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL)
Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen (NVPG)

Het bestuur van BEZT bestaat uit:

Ronald Westerlaken, voorzitter, afkomstig VHL;
Ad Romme, penningmeester, afkomstig NFVN;
Vincent Coonen, secretaris, afkomstig NVPG;
Leo Poortvliet, bestuurslid, afkomstig MEN

BEZT staat open voor verdere samenwerking tussen deze verenigingen op beleidsondersteunend niveau. Tevens zijn wij via BEZT aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). Alle vier de verenigingen kennen bij hun aandoeningen een vergrote kans op het ontstaan van kanker en vallen onder de door de NFK ondersteunde groep van predispositiesyndromen. Alle vier de verenigingen hebben zelfstandig hun backoffice-organisatie bij de NFK ondergebracht.Downloads

  •  Statuten BEZT