Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

De NFVN werkt samen met

Een vrijwilligersorganisatie heeft zijn sterke en zwakke kanten. Sterk zijn wij in onze ervaringskennis, motivatie en drang om zaken voor elkaar te krijgen. Zwak zijn wij in onze uitvoeringsmogelijkheden en het leveren van de benodigde mankracht. De NFVN maakt hierdoor keuzes in taken die zij zelf wil uitvoeren en taken die zij neerlegt bij een koepelorganisatie. De NFVN zoekt samenwerking met verschillende patiëntenkoepels en sluit zich daar ook bij aan. In het algemeen geldt dat daar waar wij samen met andere organisaties gemeenschappelijk kunnen optrekken wij dat ook willen doen. Vanzelfsprekend blijft de NFVN staan voor haar eigen specifieke taken die met NF te maken hebben.

De NFVN is lid van verschillende koepels en/of samenwerkingsverbanden. Elk van deze organisaties biedt haar eigen meerwaarde en vaak ook op haar specifiek eigen terrein.