Ieder(in)

Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Missie

Ieder(in) staat voor een menselijke samenleving. Een samenleving  waarin mensen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Een menselijke samenleving vraagt een inspanning van iedereen. Van mensen met een beperking om mee te doen binnen hun mogelijkheden. Van de omgeving om die ondersteuning te bieden die nodig is. En van de overheid om randvoorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen onbelemmerd kan meedoen. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is ons toetsingskader op basis waarvan wij onze standpunten verhelderen, onderbouwen en uitdragen.

Visie

Ieder(in) staat voor een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burger bijdragen binnen de gegeven mogelijkheden. Zij wilt drie doelen bereiken:

  1. Gelijke behandeling en een volstrekt normale rechtspositie voor mensen met een beperking.
  2. Een samenleving die zó is ingericht, dat iedereen kan deelnemen. Dat vergt samenhangend beleid op alle leefdomeinen: wonen, onderwijs, werk, inkomen, mobiliteit, zorg en vrije tijd.
  3. Kwalitatief goede en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Zie ook: www.iederin.nl