Erfocentrum

De NFVN werkt samen met de Stichting Erfocentrum. Op onze website komt dit tot uiting door het gebruik van de website voor kinderen ‘IkHebDat.nl’ waar de problematiek voor kinderen met NF1 wordt verduidelijkt.

Missie

Het Erfocentrum geeft voorlichting over erfelijkheid en erfelijke/aangeboren aandoeningen, kinderwens en zwangerschap en medische biotechnologie. Het informatieaanbod richt zich zowel op het publiek als specifieke doelgroepen, zoals patiënten en relevante beroepsgroepen. Het toenemende belang van genetica voor de gezondheidszorg en samenleving maakt evenwichtige en begrijpelijke voorlichting noodzakelijk. De maatschappelijke behoefte aan deze informatie neemt dan ook sterk toe.

Het Erfocentrum wil mensen ondersteunen in het maken van gefundeerde keuzes op het gebied van hun eigen gezondheid of die van hun nageslacht. Daarnaast draagt de informatie van het Erfocentrum bij aan de meningsvorming van mensen over de maatschappelijke aspecten van erfelijkheids- en biomedische vraagstukken. Het Erfocentrum besteedt niet alleen aandacht aan de medische en zorgaspecten, maar ook aan de psychische, juridische, ethische en maatschappelijke kwesties die daaraan zijn verbonden.

Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/erfelijkheid