Een vrijwilligersorganisatie heeft zijn sterke en zwakke kanten. Sterk zijn wij in onze ervaringskennis, motivatie en drang om zaken voor elkaar te krijgen. Zwak zijn wij in onze uitvoeringsmogelijkheden en het leveren van de benodigde mankracht.

De NFVN maakt hierdoor keuzes in taken die zij zelf wil uitvoeren en taken die zij neerlegt bij een koepelorganisatie. De NFVN zoekt samenwerking met verschillende patiëntenkoepels en sluit zich daar ook bij aan. In het algemeen geldt dat daar waar wij samen met andere organisaties gemeenschappelijk kunnen optrekken wij dat ook willen doen. Vanzelfsprekend blijft de NFVN staan voor haar eigen specifieke taken die met NF te maken hebben.

De NFVN is lid van verschillende koepels en/of samenwerkingsverbanden. Elk van deze organisaties biedt haar eigen meerwaarde en vaak ook op haar specifiek eigen terrein.