Kees van der Waard (41 jaar)

Kees van der Waard gaat fluitend naar zijn werk – het maken van kunst – en keert na afloop fluitend terug, hij heeft het erg naar zijn zin. Daar is wel heel wat aan vooraf gegaan. Nu is hij al vijf jaar gelukkig getrouwd met Hetty en samen wonen zij in een appartement in Zwolle.

Kees heeft een heel verhaal te vertellen. Hij is nu volledig afgekeurd en heeft eindelijk zijn draai gevonden. Hij werkt nu op een kunstatelier en vervaardigt echte kunstwerken zoals keramiek, viltwerken en schilderijen. Hij haalt hier veel voldoening uit en vertelt met veel trots over een geboetseerd vogelhuisje. Met schilderen zijn ze pas kort geleden begonnen, eerst een opbouw met blokjes en vakjes, zoals het werk van Ton Schulten, maar nu veel vrijer. Dat geeft hem veel rust. Het werk wordt verkocht via diverse galeries, niet echt commercieel hoor; hij krijgt enkele boekenbonnen aan het eind van het jaar.

Het is allemaal heel anders begonnen. Zijn NF1 is pas op twaalfjarige leeftijd vastgesteld. Daarvoor was hij wel erg onhandig, had een slechte motoriek en viel veel, maar de toenmalige huisarts wuifde dat allemaal weg. Toen al kon hij verrassend goed werken met zijn handen. Zij tweede huisarts nam het serieuzer op en stuurde hem door de molen.

Het onderwijs heeft hij doorlopen op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen (LOM), een voorloper van het huidige speciaal onderwijs. Taal ging heel slecht (dyslexie) maar rekenen juist weer uitstekend. Op het middelbaar beroepsonderwijs heeft Kees geleerd voor activiteitenbegeleiding. Kees: ‘Theoretisch haalde ik het gewoon, maar ik kon het niet in de praktijk brengen, hoe kan dat nou?’. Pas later vielen de stukjes van de puzzel voor hem op zijn plaats. Toen de diagnoses gesteld werden van een autisme spectrum stoornis, asperger en adhd.

Van zijn 18e tot zijn 38e heeft Kees moeten vechten voor zijn plekje in de maatschappij. Op zijn 21e werd een tumor uit zijn rug verwijderd. Hij is daardoor gelijk fysiek beperkt, hij mag niet meer tillen dan 4 kilo. Nu arbeid geen optie meer was is hij verder gaan leren voor een kantoorbaan, hij ging de boekhouding in. Hij heeft het bij veel werkgevers geprobeerd maar het tempo was hem echter veel te snel. Hij kwam in een crisis terecht; een ernstige burn-out met allerlei psychosomatische klachten. Kees: ‘Het is heel belangrijk dat NF1 breder bekend wordt en dat de psychosociale aspecten die daarbij horen erkend worden en dat deze niet worden weggewuifd. Je moet alles in verband zien’.

De crisis had voor Kees een heel positief gevolg. Hij heeft een omslag gemaakt. Van belang is dat hij volledig voor werk werd afgekeurd. Het werkproces ging hem veel te snel en de nieuwe situatie bracht hem rust. Hij voelt en ziet dit als een soort erkenning. Hij heeft het nu erg naar zijn zin en gaat fluitend op en neer naar het kunstatelier. Onder leiding van een kunstenares en in een klein groepje maakt Kees kunst. Hij wordt daar gestimuleerd om zijn creativiteit op tafel te gooien en het is er gewoon erg gezellig. Kees: ‘Als je waardering krijgt dan kan je goed functioneren’.

Kees heeft de aandoening kunnen accepteren, hij is daar ook niet dagelijks mee bezig. Hij is daar erg nuchter in geworden. Kees: ‘Je moet je gewoon aanpassen, bijvoorbeeld niet teveel sjouwen. Ja, dat is acceptatie en Hetty heeft daar meer moeite mee’. Wie is Hetty?

Hetty is zijn vrouw waar hij nu al 5 jaar gelukkig mee getrouwd is. Kees heeft daar nog een leuke anekdote over: ‘Ik werd uitgenodigd voor een jeugdweekend vanuit de kerk en stond daar wat afwachtend tegenover. Toen dacht ik; daar kan je geen buil aan vallen en uiteindelijk heb ik daar Hetty ontmoet!’.

NF1 heeft Kees ook wat geleerd. Hij heeft een ruime blik gekregen en meer begrip voor niet zichtbare problematiek bij anderen. Het is belangrijk om alles kleinschalig te doen, niet te veel prikkels. Hij heeft nu heel veel interesse in alle dingen om hem heen en hij kan ook heel veel dingen doen. De WAO uitkering geeft hem nu veel vrijheid. Kees: ‘Er bestaan een hoop regelingen en ook dagbesteding is belangrijk. Het is belangrijk dat je daar gebruik van maakt, je komt in een klein groepje lotgenoten en dat is heel leerzaam, je accepteert daardoor meer wie je bent’.

Over de NFVN is Kees heel tevreden. Hij vindt dat er goed aan de weg wordt getimmerd. De laatste brochures zijn zeer informatief en de huisartsenbrochure een uitstekend idee. Lotgenotencontact is niet iets wat Kees trekt. Hij heeft daarvoor geen energie. De energie die hij heeft besteedt hij liever aan zijn Hetty en familie. Tot slot nog één keer Kees: ‘Ik ben Kees en ik heb NF en dat mag nooit worden ik ben NF en ik heet Kees’. Dat zegt voldoende over hem.