Genetica

Neurofibromatose type 2 (NF2) is een genetische aandoening. NF2 komt bij ongeveer 1 op de 40.000 mensen voor. Een mutatie in het NF2-gen is verantwoordelijk voor de aandoening.

Het NF2-gen ligt op chromosoom 22 en zorgt voor de aanmaak van een bepaald eiwit, merlin geheten. Dit eiwit speelt een rol bij de signaaloverdracht bij de celdeling en heeft onder meer een tumor onderdrukkende functie. Mensen met NF2 hebben een mutatie in het NF2-gen waardoor het merlin-eiwit zijn functie gedeeltelijk of geheel kan verliezen.

Subtypen NF2

Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gegeneraliseerde NF2 (ook wel constitutionele NF2 genoemd) en segmentale NF2. Gegeneraliseerde NF2 wil zeggen dat de mutatie in het NF2 gen in alle lichaamscellen aanwezig is. Segmentale NF2 betekent dat een gedeelte van de lichaamscellen het gemuteerde gen bevatten, waardoor de hoofdkenmerken van de aandoening zich tot één lichaamsdeel beperken. Deze vorm, die ook vaak met de term mozaïcisme wordt aangeduid, komt tot stand als de mutatie na de bevruchting van de eicel plaatsvindt. Mozaïcisme wordt gekenmerkt door een milder ziekteverloop dan gegeneraliseerde NF2. Ongeveer 20 tot 30% van de NF2 patiënten bij wie de ziekte niet in de familie voorkomt heeft mozaïcisme.

Type mutatie in relatie tot de ernst van de aandoening

Er zijn verbanden gevonden tussen het type mutatie (de manier waarop de structuur van het gen is veranderd) in gegeneraliseerde NF2 en de ernst en het verloop van de aandoening. Belangrijk is om te vermelden dat deze verbanden zijn gebaseerd op gemiddelden en alleen een indicatie geven: andere factoren, zoals de precieze locatie van tumor en eventuele complicaties zijn even belangrijke indicatoren voor het verloop van de ziekte.

Type mutatie  Ernst en verloop
missense milder
deletie milder
splice-site  variabel
nonsense ernstiger
frameshift ernstiger