NF over de grens

Neurofibromatose komt overal in de wereld voor. NF maakt geen onderscheid tussen ras of geslacht. Over de grens bestaan er veel organisaties die zich met NF bezighouden. Wereldwijd wordt er in diverse medische centra onderzoek naar NF verricht. Op de sites van onze zusterorganisaties kunt u daar de belangrijkste ontwikkelingen blijven volgen.

België NF Kontakt Nederlands
Duitsland Bundesverband Neurofibromatose Duits
Frankrijk Association Neurofibromatoses et Recklinghausen Frans
Groot Brittannië The Neuro Foundation Engels
Groot Brittannië Canyouhearus.co.uk Engels
Ierland  NF Ireland Association Engels
Italië  Associazione Neurofibromatosi Italiaans
Verenigde Staten  Children’s Tumor Foundation Engels
Verenigde Staten  NF 2 Crew Engels
Zwitserland Schweizerischen Neurofibromatose Vereinigung Duits


NF Europa

De Europese zusterorganisaties werken samen door eens per twee jaar een Europees congres te organiseren. Hier worden gezamenlijk met onderzoekers en medici de laatste internationale ontwikkelingen op het NF terrein besproken en toegelicht. In 2010 vond dit congres plaats in Oslo en in de nazomer van 2012 in Istanbul en over twee jaar is in Barclona een bijeenkomst gepland.