Ondersteuning nodig om werk te vinden?

Heb jij neurofibromatose en kun je daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kun je helemaal niet werken? Dan kun je ondersteuning krijgen, want je valt dan onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente of het UWV kan je helpen bij het vinden van werk. Meer informatie en antwoord op jouw vragen vind je op:  www.rijksoverheid.nl. Afhankelijk van jouw situatie zijn er drie soorten ondersteuning. Meer informatie daarover lees je op: www.uwv.nl

Is er hulp en ondersteuning bij het zoeken naar werk en/of inkomsten?
‘Mijn dochter met NF1 (30) woont thuis. Ze heeft geen werk en geen uitkering’.
Regelmatig horen we dat jongeren met NF1 zonder werk en zonder uitkering bij hun ouders wonen. Er zijn wel mogelijkheden. Maar informatie hierover is vaak lastig te vinden en ingewikkeld. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste ondersteuningsmogelijkheden op een rij. Lees verder…

Werken met neurofibromatose: “Kijken naar wat je wél kunt!”

Informatie voor bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers

Veel mensen, dus ook werkgevers, hebben nog nooit van Neurofibromatose type 1 (NF1) gehoord. En zoals je weet: onbekend maakt onbemind. Dus als je jouw werkgever of leidinggevende vertelt dat je NF1 hebt, weten zij daar meestal niet zo goed raad mee. Bovendien zijn ook niet alle bedrijfsartsen goed op de hoogte van NF1; dus je zult veel moeten uitleggen. Om je een steuntje in de rug te geven is de notitie: Werken met neurofibromatose: “kijken naar wat je wél kunt”, gemaakt. De notitie bestaat uit drie delen:

1. Voor bedrijfs- of verzekeringsartsen

Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening. Dat aantal groeit. En te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk. Dat kan anders. En het moet anders. Daarom is in 2016 de Richtlijn Chronisch Zieken en Werk ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Bedoeld voor bedrijfsartsen. In de notitie: Werken met neurofibromatose: “kijken naar wat je wél kunt”, is een samenvatting van de Richtlijn én de belangrijkste aanbevelingen opgenomen. Ook staan er aanbevelingen voor de werkgever en de werkende met Neurofibromatose Type 1 (NF1) in en er wordt verwezen naar brochures met uitgebreide informatie over NF1. De notitie is onderaan de pagina als download te vinden.

2. Voor werkgevers

Als een werknemer vertelt dat hij of zij Neurofibromatose type I (NF1) heeft, is de kans heel groot dat de werkgever daar nog nooit van heeft gehoord. En dat is logisch want het is een zeldzame aandoening. Hoe kan een werkgever daar het beste mee omgaan?
Het gesprek aangaan met de werknemer, want het loont om hem/haar aan het werk te houden! En gebruik maken van de notitie: Werken met neurofibromatose: “kijken naar wat je wél kunt”. Deze notitie biedt de werkgever ondersteuning om samen met de werknemer oplossingen te bedenken. De notitie is onderaan de pagina als download te vinden.

3. Voor werknemers met NF1

Als je ziek wordt, moet je naar de bedrijfsarts. Hij is degene die jou moet begeleiden. Gelukkig is er inmiddels een Richtlijn Chronisch Zieken en Werk. De richtlijn geeft bedrijfsartsen aanbevelingen hoe zij mensen met een chronische aandoening het beste kunnen begeleiden en wat de mogelijkheden zijn.  Maar…. niet alle artsen zijn hiervan op de hoogte en daarom is het belangrijk dat jij wél op de hoogte bent! Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een bedrijfsarts misschien niets of heel weinig weet van neurofibromatose. En datzelfde geldt voor jouw werkgever. Dan kun je gebruik maken van de notitie: Werken met neurofibromatose: “kijken naar wat je wél kunt”. Die kun je meenemen naar jouw bedrijfsarts en werkgever én die kun je zelf gebruiken voor een goede voorbereiding. De notitie is onderaan de pagina als download te vinden.

Op Eigen Kracht aan het Werk (OEK)

Neurofibromatose en werk: voorkomen dat u uitvalt

Werk is belangrijk: het levert energie op, waardering en het is goed voor je eigenwaarde. Mensen met neurofibromatose beseffen dat en zijn daarom vaak extra gemotiveerd. Ze blijven niet voor ieder wissewasje thuis. Het zijn doorzetters: ze werken vaak door met klachten. Want: je wilt niet anders zijn dan anderen. Of nog sterker: je wilt béter presteren dan ‘gezonde’ collega’s (overcompensatie). Dat kan, maar met mate, want als je permanent over je grenzen gaat, is de kans op afbranden of uitval groot! Maak daarom gebruik van onderstaande tips en mogelijkheden!

Neem (vermoeidheids-)klachten serieus

 • Je weet zelf dat je geen aansteller bent. Leer te luisteren naar je lichaam en neem de signalen serieus! Zoek hulp en zet stappen.

Zoek naar oplossingen die u helpen

 • Ga in gesprek met een ervaringsdeskundige (contacttelefoon NFVN). De contacttelefoon wordt bemand door vrijwilligers met ruime ervaring binnen onze vereniging. Zij staan je graag te woord, bieden een luisterend oor en helpen je bij de beantwoording van jouw vragen. 
 • Gebruik de OEK-Gids (zie de downloads onder aan de pagina). In de OEK-gids staan op de volgende onderdelen verwijzingen, tips en kennis:
 • Gezondheid
 • Leefstijl
 • Werk
 • Balans werk-privé
 • Scholing en opleiding
 • Loopbaanontwikkeling en loopbaanmobiliteit
 • Zelfredzaamheid

Dat helpt je om stappen te zetten, die bij jou passen.

Informeer uzelf

 • Bekijk het onderzoeksrapport ‘Krachtig en Kwetsbaar’ of de samenvatting van dit rapport (zie downloads onderaan de pagina). Weet: je bent niet de enige die hiertegen aan loopt! Door de Universiteit Maastricht is onderzoek gedaan naar de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening, waaronder mensen met neurofibromatose. Aan het eind worden aanbevelingen gedaan.
 • Gebruik de OEK-Gids. In de OEK-gids is veel informatie te vinden: op de onderdelen die voor jou van belang zijn.

Downloads