Zorg of ondersteuning nodig?

Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt daar een beroep op doen voor o.a.: individuele begeleiding, aanpassing van de woning, huishoudelijke hulp, vervoer of een boodschappendienst. Voor het complete overzicht zie www.rijksoverheid.nl (gebruik deze link of zoek daar naar ondersteuning gemeente WMO).

De gemeente bekijkt uw beroep op zorg vanuit de gedachte ‘hoe uw eigen netwerk u zoveel mogelijk kan ondersteunen’. Om uw aanvraag goed te beoordelen gaan zij met u in gesprek. Op de onderstaande download WMO (maatschappelijke ondersteuning) vindt u meer informatie. Op de download WMO-vragenlijst bieden wij u een vragenlijst aan, waarmee u zich goed kunt voorbereiden op dit gesprek. Meer informatie kunt u ook vinden op www.zorgwijzer.nl.

De brochure ‘De wetten Zorg & Ondersteuning sinds 2015’ gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning en is speciaal geschreven in eenvoudige taal. Hieronder kunt u de brochure downloaden.

Heeft u langdurig en intensieve zorg (24 uur per dag) nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.  Meer informatie over aanvraag en vervolgstappen leest u op www.ciz.nl.

Het schema afbakening Jeugdwet geeft u inzicht in welke jeugdzorg onder welke (zorg) wet valt.

Vragen?

Voelt u zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd? Weet u niet waar u voor zorg of ondersteuning naar toe moet?  Of heeft u  hier vragen over?
Kijk dan in de Jurische Wegwijzer van Ieder(in) waar u terecht kunt.

Bij onze vereniging kunt u terecht bij Ria Roelants die vanuit haar ervaring u graag verder op weg wilt helpen en van advies wilt zijn: ria.roelants@neurofibromatose.nl

Downloads