Neurofibromatose en zorg of ondersteuning nodig?

Gemeenten moeten er voor zorgen dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kunt daar een beroep op doen voor o.a.: individuele begeleiding, aanpassing van de woning, huishoudelijke hulp, vervoer of een boodschappendienst. Voor het complete overzicht zie www.rijksoverheid.nl .

Persoonlijk overzicht maken als er zorg nodig is.
Als je zorg nodig hebt, komt er veel op je af. Wil je weten wat je moet regelen? En waar je mogelijk recht op hebt? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht

De gemeente bekijkt jouw vraag om zorg vanuit de gedachte ‘hoe jouw eigen netwerk je zoveel mogelijk kan ondersteunen’. Om jouw aanvraag goed te beoordelen gaan zij met jou in gesprek.

  • Op de onderstaande download WMO (maatschappelijke ondersteuning) vind je daarover meer informatie.
  • Op de download WMO-vragenlijst staat een vragenlijst, waarmee je je goed kunt voorbereiden op dit gesprek. Meer informatie kun je vinden op www.zorgwijzer.nl.

De brochure ‘De wetten Zorg & Ondersteuning sinds 2015’ gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning en is speciaal geschreven in eenvoudige taal. Hieronder kun je die brochure downloaden.

Heb je langdurig en intensieve zorg (24 uur per dag) nodig? Dan kun je een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of je daarvoor in aanmerking komt.  Meer informatie over aanvraag en vervolgstappen lees je op www.ciz.nl.

Het download schema afbakening Jeugdwet geeft je inzicht in welke jeugdzorg onder welke (zorg) wet valt.

Vragen?

Voel je je van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd? Weet je niet waar je voor zorg of ondersteuning naar toe moet?  Of heb je hier vragen over? Kijk dan in de Juridische Wegwijzer van Ieder(in) waar je terecht kunt.

Bij onze vereniging kun je voor vragen over de Wmo terecht bij het contacttelefoonteam: https://neurofibromatose.nl/contact/

Downloads