Privacy beleid

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is volop doordrongen van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en andere belangstellenden, zoals bezoekers van haar website. De NFVN hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van zijn website.

Algemeen

De NFVN behandelt de gegevens van haar leden, donateurs en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De NFVN gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). De NFVN stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

De NFVN registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht of politieke gezindheid, behoudens het type neurofibromatose. Het gegeven ’type neurofibromatose’ en de relatie van onze leden daartoe wordt door ons gebruikt voor het kunnen toezenden van het juiste informatiemateriaal (persoonsgebonden) en het kunnen uitvoeren en onderbouwen in algemene zin van onze belangenbehartiging (niet persoonsgebonden).

Persoonsgegevens

Wanneer u lid of donateur wordt van de NFVN worden de persoonsgegevens vastgelegd. De NFVN gebruikt deze gegevens voor het toelaten op het alleen voor leden vastgestelde deel van haar website (log in functie, wijziging persoonsgegevens en toelaten op het forum).

Interviews, citaten en foto’s

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd, geciteerd en/of gefotografeerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst en/of foto met vermelding van uw naam dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”) of het betreffende interview, citaat en/of foto te verwijderen van onze website.

Contact- en wijzigingsformulieren

Wanneer u een aanmeld- of wijzigingsformulier op onze website invult en opstuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig of redelijk is voor de volledige afhandeling.

Web bezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw web bezoek in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.