Contacttelefoon

Enkele vrijwilligers, leden met een brede ervaring, staan u graag ter woord en luisteren naar uw vragen.

Vereniging

De NFVN is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door de NFK-Backoffice, contactgegevens.

Bestuur

Hier vindt u de contactgegevens van onze bestuursleden.

Regiogroepen

Lotgenotencontact is een bestaansgrond van de NFVN. Dit wordt uitgevoerd in een aantal regio's. U bent van harte welkom.

Website

De website is zorgvuldig samengesteld en de werking wordt zo veel mogelijk ondersteund. Contactgegevens...