Het hoofdkenmerk van NF2, de tweezijdige brughoektumor vereist op den duur vaak een chirurgische verwijdering. Dit geldt ook voor de andere (type) tumoren die bij NF2 kunnen voorkomen (zie download meningeomen).

De meeste NF2 patiënten zullen hiertoe een of meer operaties ondergaan. Het tijdstip van chirurgie in relatie tot klachten, tumoromvang, snelheid van tumorgroei, tumorpositie en risico’s zijn essentieel voor de uitkomsten en kwaliteit van leven. Hieronder worden de behandelingsopties voor zowel brughoektumoren als voor de tweede meest voorkomende NF2 tumoren – meningeomen – kort samengevat. Daarnaast komen ook de medicijnen die worden ontwikkeld ter behandeling van NF2 tumoren hier aan bod.