De zorgstandaard voor Neurofibromatose type 2 (NF2) beschrijft vanuit patiëntenperspectief wat goede zorg en voorlichting is voor patiënten met NF2. Het heeft ook als doel om zorgverleners op de hoogte te brengen over de NF2-zorg in een breed kader. Voor de ontwikkeling van deze zorgstandaard is nauw samengewerkt met zorgverleners, die experts zijn op het gebied van zorg voor NF2.

De zorgstandaard is enkel virtueel als E-book beschikbaar en treft u aan op onderstaande link.

Ook is er een patiëntenversie van de zorgstandaard voor NF 2 ontwikkeld.