Naast dermatologisch onderzoek wordt na de diagnose ook het ontwikkelingsstadium van het kind bepaald door diverse (neuro)psychologische tests. De behandeling van Legius syndroom beperkt zich tot de behandeling van de symptomen met behulp van diverse therapieën gericht op de aanpak van leerproblemen, motorische problemen en spraakachterstand. ADHD kan eventueel medicamenteus worden behandeld.