De zorgstandaard voor Neurofibromatose type 1 (NF1) beschrijft vanuit patiëntenperspectief wat goede zorg en voorlichting is voor patiënten met NF1. Het heeft ook als doel om zorgverleners op de hoogte te brengen van de NF1-zorg in een breed kader. Voor de ontwikkeling van deze zorgstandaard is nauw samengewerkt met zorgverleners, die experts zijn op het gebied van zorg voor NF1.

De zorgstandaard is enkel virtueel als E-book beschikbaar en treft u aan op onderstaande link.

Er is ook een patiëntenversie van de zorgstandaard NF 1 beschikbaar.