De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status geniet de NFVN enkele fiscale voordelen. Zij is volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen en erfenissen en donaties aan de NFVN kunnen als aftrekbare gift worden opgevoerd bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. Die informatie vindt u hieronder via verwijzingen naar de website van de NFVN.

Statutaire naam

Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)

KvK-nummer

40410724

RSIN-nummer

(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 8161.60.983

Doelstelling

De NFVN stelt zich als doel patiënten en iedereen die direct of indirect met neurofibromatose te maken hebben met elkaar in contact te brengen, wegen te zoeken om hun belangen optimaal te behartigen en het bevorderen van de kennis van en het begrip voor de verschillende aspecten en problemen van neurofibromatose. Lees verder bij Missie en doelstellingen.

Contactgegevens

Postbus 53386
2505 AJ Den Haag
info@neurofibromatose.nl

Voor meer informatie zie ons overzicht onder Contact.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de NFVN is als volgt samengesteld: lees verder.

Beleidsplan, verslag activiteiten en financiële verantwoording

In de algemene ledenvergadering worden het beleidsplan en de jaarverslagen van de vereniging vastgesteld: lees hier verder voor de meest recente versie.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de NFVN bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning of een andere vergoeding dan die voor de gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. De NFVN heeft geen personeel in dienst.