In een handomdraai kunt u de NFVN nog beter helpen! Met een periodieke schenking zijn donaties-groot en klein- fiscaal aftrekbaar. Zonder tussenkomst van een notaris. U vult eenmalig een formulier in en uw gift met belastingvoordeel is voor minimaal 5 jaar vastgelegd.

Een deel van het geschonken bedrag krijgt u terug van de belasting en kunt u wederom doneren. Met een periodieke schenking verbindt u zich wel voor minimaal 5 jaar aan de NFVN. Hoeveel u terug krijgt van de belasting is afhankelijk van u inkomen. Het voordeel kan oplopen tot 52% van het geschonken bedrag.

Hoe werkt periodiek schenken

Een rekenvoorbeeld:

Een donateur met een jaarinkomen van €32.000,– doneert elk jaar €120,– aan de NFVN. Dit is nu te weinig om van de belasting te kunnen aftrekken, want er geldt een drempel van 1,0%. Hij zet deze donatie om in een periodieke donatie. Nu is deze donatie wel aftrekbaar. De donateur krijgt van de belasting 40,8% terug ofwel bijna €49,–. Deze donateur zou aan de NFVN zelfs jaarlijks €203,– kunnen schenken. Hij krijgt van dit bedrag €83,– terug van de belasting. Netto is hij dus €120,– kwijt. Exact hetzelfde bedrag dat hij doneert maar dan zonder overeenkomst.

Maar de NFVN krijgt wel €203,– gedoneerd en kan hiermee meer geld beschikbaar stellen voor onderzoek!

Nieuwsgierig?

Verdere informatie of een aanvraagformulier ‘periodiek schenken’ kunt u opvragen via het emailadres: penningmeester@neurofibromatose.nl