Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Statuten en reglementen

 

Statuten

De statuten zijn de grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de NFVN als vereniging die in een notariële akte zijn vastgelegd. De statuten van de NFVN zijn voor het laatst vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 maart 2012 (zie downloads).

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) ondersteunt de statuten van de vereniging. In het HR worden de bepalingen van de statuten verder uitgewerkt. Het HR is altijd ondergeschikt aan de statuten. Het HR voor de NFVN is voor het laatst vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 31 maart 2012 (zie downloads).

Interne gedragscode

Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en –regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers en bestuursleden) van een organisatie op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Met een interne gedragscode geeft de NFVN aan dat zij belang hecht aan goede omgangsvormen binnen de vereniging (zie downloads).     

Klachtenregeling

Met een klachtenregeling geeft de NFVN aan geïnteresseerd te zijn in klachten en andere uitingen van onvrede van relaties van de organisatie en deze op zorgvuldige en transparante wijze te willen behandelen. Met ‘relaties’ worden bij de interne klachtenregeling met name de eigen leden en/of donateurs, maar daarmee (automatisch) ook de vrijwilligers bedoeld (zie downloads).      

Reglement van de Medische Advies Raad

Met het reglement van de Medische Advies Raad (MAR) verstrekt de NFVN inzicht in de verwachtingspatronen tussen leden van de MAR en de vereniging (zie downloads).

Downloads

  •  Statuten
  •  Huishoudelijk reglement
  •  Interne gedragscode
  •  Klachtenregeling
  •  Reglement van de Medische Advies Raad