Statuten

De statuten zijn de grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de NFVN als vereniging die in een notariële akte zijn vastgelegd. De statuten van de NFVN zijn voor het laatst vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 maart 2012 (zie downloads).

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) ondersteunt de statuten van de vereniging. In het HR worden de bepalingen van de statuten verder uitgewerkt. Het HR is altijd ondergeschikt aan de statuten. Het HR voor de NFVN is voor het laatst vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 31 maart 2012 (zie downloads).

Interne gedragscode

Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en –regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers en bestuursleden) van een organisatie op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Met een interne gedragscode geeft de NFVN aan dat zij belang hecht aan goede omgangsvormen binnen de vereniging (zie downloads).

Klachtenregeling

Met een klachtenregeling geeft de NFVN aan geïnteresseerd te zijn in klachten en andere uitingen van onvrede van relaties van de organisatie en deze op zorgvuldige en transparante wijze te willen behandelen. Met ‘relaties’ worden bij de interne klachtenregeling met name de eigen leden en/of donateurs, maar daarmee (automatisch) ook de vrijwilligers bedoeld (zie downloads).

Reglement van de Medische Advies Raad

Met het reglement van de Medische Advies Raad (MAR) verstrekt de NFVN inzicht in de verwachtingspatronen tussen leden van de MAR en de vereniging (zie downloads).

Uitgangspunten omgang commerciële partijen – farmaceuten

De belangrijkste uitgangspunten bij de omgang met commerciële partijen zijn:

  • dat de onafhankelijkheid van de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) gewaarborgd is en
  • ​dat duidelijk is onder welke voorwaarden de NFVN relaties met commerciële partijen aangaat

De uitwerking staat te lezen in de notitie uitgangspunten omgang commerciële partijen. (zie downloads).