Wat is het?

Mensen met NF1 kunnen zich dikwijls slecht concentreren. Ze laten zich gemakkelijk afleiden van hun werk en ze vinden het lastig zich lang aaneengesloten op één taak te concentreren. Ook kunnen zij moeilijk twee verschillende dingen tegelijk doen. Kinderen en jongeren die zich lastig kunnen  concentreren kunnen slordig zijn met hun werk en spullen. Ook lijken ze soms dromerig. Verder kan het lijken of een kind niet goed luistert of vergeetachtig is, omdat het de instructies in de klas mist.

Ongeveer een derde tot de helft van de mensen  met NF1 heeft zo veel moeite met concentratie, druk gedrag of impulsiviteit dat je kunt spreken van ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) terwijl maar bij ongeveer 3-5 procent van de mensen  in Nederland sprake is van ADHD.

Tips voor wat je er misschien zelf aan kunt doen

Algemene adviezen voor kinderen die zich niet goed kunnen concentreren zijn onder andere hen op een plaats in de klas te zetten waar ze het minst worden afgeleid. Het herhalen of opschrijven van instructies en lange opdrachten in korte overzichtelijke stukjes aanbieden met voldoende pauzes kan ook helpen. Periodes van bewegen tussen werkmomenten door kunnen de concentratie ook verbeteren. Als kinderen druk en afleidbaar zijn, kan het helpen ze te beperken in de hoeveelheid speelgoed waaruit ze kunnen kiezen.

Waar kun je terecht voor extra ondersteuning?

Voor kinderen die moeite hebben met concentreren kan plaatsing op een school voor cluster 4 onderwijs (voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen) worden overwogen. In de meeste regio´s zal ambulante begeleiding vanuit cluster 4 onderwijs ook mogelijk zijn. Ook bevatten de boeken van Timmermans (Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen, Acco, ISBN10: 9033449544) en van Rietman (Werken met aandacht, Bazalt, ISBN 9789074233910) handige adviezen. Er zijn voor diverse doelgroepen op het internet folders en boekjes te vinden.