Wat is het?

Sommige mensen met NF1 hebben een negatief zelfbeeld. Dit komt, omdat andere personen misvattingen over hen hebben. De omgeving denkt dan bijvoorbeeld dat iemand met NF1 lui of slordig is, terwijl dat niet zo is. Niet alleen de omgeving heeft misvattingen over mensen met NF1, vaak hebben mensen met NF1 ook misvattingen over zichzelf. Redenen hiervoor kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld teleurstellingen hebben meegemaakt of niet goed mee kunnen komen met de groep.

Tips voor wat je er misschien zelf aan kunt doen

Ouders kunnen met het kind dit met de leerkracht, mentor of werkgever bespreken. Als mensen uit de omgeving meer kennis over NF1 hebben, kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en vaak ook worden opgelost. Daarbij kunnen de brochures ‘Niet altijd zichtbaar’ en ‘Spotlicht op jongeren met NF1′ helpen.

Leren opkomen voor jezelf is iets wat helpt om het negatieve beeld om te buigen. Hoe jongeren en volwassenen met NF1 dat hebben gedaan, kun je lezen in de Ervaringskennis Opkomen voor jezelf.

“Mijn dochter zit op karate, dat is een bewuste keus. Ik hoop dat ze zich goed kan verdedigen als dat nodig mocht zijn. Door karate word je bewust van jezelf en je zelfvertrouwen groeit.”

Waar kun je extra ondersteuning krijgen?

Bij verminderde eigenwaarde kan een gezondheidspsycholoog of psychotherapeut hulp bieden.