Jongvolwassenen met NF1, die een vervolgopleiding doen, hebben vaker moeite met leren dan hun leeftijdsgenoten zonder NF1. Werk vinden kan voor iemand met NF1 soms lastig zijn, zeker als cognitieve, gedrags- en emotionele problemen een rol spelen. Eenmaal op de arbeidsmarkt, kan de volwassene met NF1 meestal redelijk tot goed functioneren. Sommige mensen doen vrijwilligerswerk of gaan naar een georganiseerde dagbesteding.

Lees verder bij Opleiding, werk, wonen in Patiënteninformatie Neurofibromatose type 1. Op de website van de NFVN vind je bij Ondersteuning bij werk informatie, tips en handreikingen over werken met NF1.

Tip

Op de website www.regelhulp.nl van de overheid vind je informatie over zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. Via de zoekfunctie van deze website kan je gericht zoeken naar informatie over wonen, werken en opleiding en de hulp die daarbij mogelijk is.