De NFVN

De NFVN is een vereniging voor en door mensen die met neurofibromatose te maken hebben. Wij komen op voor de belangen van de NF-patiënt.

Missie en doelstellingen

De NFVN heeft haar missie en doelstellingen geformuleerd. Dit is een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van haar activiteiten.

Statuten en reglementen

De NFVN werkt vanuit haar statuten en een huishoudelijk reglement. Hiernaast vindt u o.a. een interne gedragscode en een klachtenregeling.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur stelt zich voor. Ook vindt u hier meer informatie over de taakverdeling en de werkwijze.

Lotgenotencontact

De NFVN vindt lotgenotencontact van groot belang. Dit vindt plaats op regionaal en op landelijk niveau. Maak kennis met onze regio’s.

Medische AdviesRaad

De NFVN wordt ondersteund door medici en wetenschappers die binnen hun vakgebied een specifieke NF kennis hebben opgebouwd.

Stichting BEZT/NFK

De NFVN en de binding met BEZT/NFK

De NFVN werkt samen met

Om als patiëntenorganisaties gezamenlijk sterk naar voren te komen is de NFVN aangesloten bij een aantal belangrijke koepelorganisaties.