Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Lotgenotencontact

Het lotgenotencontact bestaat uit de uitwisseling van ervaringen tussen lotgenoten. Herkenning en erkenning zijn daarbij belangrijke aspecten. Hierdoor draagt het georganiseerde lotgenotencontact bij aan het positief welbevinden van de deelnemers. De sociale steun versterkt de positie van de NF patiënt of de naaste familie. Ervaringen van vrijwilligers, patiënten en de naaste familie zijn vaak uniek.

De NFVN vindt het lotgenotencontact een essentieel onderdeel van haar taken en ondersteunt dit op regionaal en landelijk niveau.

Regio contactgroepen

Binnen Nederland kent de NFVN een achttal regiogroepen die actief zijn in het aanbieden van lotgenotencontact. De initiatiefnemers van deze groepen zijn zelf zeer nauw betrokken of hebben zelf de aandoening NF. De NFVN ondersteunt en faciliteert deze initiatiefnemers. Binnen deze regio contactgroepen worden vooral de dagelijkse ervaringen uitgewisseld.

Landelijke contactdagen

Daarnaast verzorgt de NFVN ook contactdagen op landelijk niveau. Per leeftijdscategorie vindt eenmaal per jaar een bijeenkomst plaats in een zeer ontspannen sfeer en op een leuke locatie. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de contacten te verbreden en de deelnemers te laten ervaren dat zij niet alleen staan. Informatie over deze landelijke contactdagen kunt u opvragen bij Hannie van Essen (landelijkecontactdag@neurofibromatose.nl)


Afbeelding: Prof. Dr. Kees Lips uit Nieuwsflits 3, 2011