In de laatst verschenen editie van ons ledenblad, heeft u een artikel kunnen lezen over de RUNEXPECTED. Hierin staat vermeld dat de RUNEXPECTED in 2024 plaats vindt op 24 mei.
Echter vindt deze plaats op zondag 26 mei 2024. Onze excuses voor de onjuiste datum.