Inschrijven als donateur

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd.
Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Donateur gegevens

Man Vrouw

Doneren

U kunt uw eerste bijdrage overmaken naar onze bankrekening door een bedrag over te maken op ons nummer 4420705.
Vanzelfsprekend kunt u hiervoor ook gebruik maken van online doneren

Ik wil lid worden

Heeft u het inschrijfformulier volledig ingevuld? Klik dan op Verzenden aan de onderzijde van de pagina. Uw aanmelding wordt dan automatisch naar de NFVN verstuurd. Ter controle ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Inlog gegevens

Lidmaatschap gegevens

Man Vrouw

Accordering

Het standaard lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2013 €25,- per jaar. Daarvoor ontvangt u ons ledenblad de Nieuwsflits en onze voorlichtingsbrochures waaronder ons kinderboek 'Koen & Dapper'. Tevens krijgt u dan de mogelijkheid om uw vragen op deze site te plaatsen, of om antwoorden te geven op vragen van anderen. Eenmaal per jaar is een algemene ledenvergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. De andere leden uit uw gezin kunnen zich opgeven voor het gezinslidmaatschap. De kosten daarvan bedragen €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap biedt dezelfde mogelijkheden als het standaard lidmaatschap, met uitzondering van de toezending van onze voorlichtingsbrochures. Als u geen lid wilt worden maar de NFVN wel financieel wilt steunen, dan kunt u zich opgeven als donateur.Aangemeld blijven

Laat mij zien in de online gebruikers lijst.

Om je wachtwoord te resetten voer je hieronder je e-mailadres is,
je krijgt daarna per mail instructies om je wachtwoord te resetten.Hieronder is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Ondersteuning bij zorg


Zorg of ondersteuning nodig?

Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt daar een beroep op doen voor o.a.: individuele begeleiding, aanpassing van de woning, huishoudelijke hulp, vervoer of een boodschappendienst. Voor het complete overzicht zie www.rijksoverheid.nl (gebruik deze link of zoek daar naar ondersteuning gemeente WMO).

De gemeente bekijkt uw beroep op zorg vanuit de gedachte 'hoe uw eigen netwerk u zoveel mogelijk kan ondersteunen'. Om uw aanvraag goed te beoordelen gaan zij met u in gesprek. Op de onderstaande download WMO (maatschappelijke ondersteuning) vindt u meer informatie. Op de download WMO-vragenlijst bieden wij u een vragenlijst aan, waarmee u zich goed kunt voorbereiden op dit gesprek. Meer informatie kunt u ook vinden op www.zorgwijzer.nl.

Heeft u langdurig en intensieve zorg (24 uur per dag) nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.  Meer informatie over aanvraag en vervolgstappen leest u op www.ciz.nl.

 

Vragen?
Voelt u zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd? Weet u niet waar u voor zorg of ondersteuning naar toe moet?  Of heeft u  hier vragen over?
Kijk dan op www.juisteloket.nl.

Bij onze vereniging kunt u terecht bij Ria Roelants die vanuit haar ervaring u graag verder op weg wilt helpen en van advies wilt zijn:
ria.roelants@neurofibromatose.nl

 

Downloads

  •  WMO (maatschappelijke ondersteuning)
  •  WMO-vragenlijst