Lopende projecten

De sociale, maatschappelijke en/of zorgsituatie is voor menig NF patiënt nog verre van ideaal. Om dit in beweging te krijgen is vaak nog onderzoek en verdere actie noodzakelijk. Om deze reden werkt de NFVN nauw samen met haar partners in diverse projecten. Deze partners kunnen koepelorganisaties, andere patiëntenorganistaies of de samenwerkende kenniscentra zijn.

Om de benodigde informatie te verzamelen wordt vaak een beroep gedaan op op onze leden om mee te werken door het invullen van vragenlijsten, het meedoen aan panels of op andere wijzen.

De NFVN hecht hier groot belang aan. Meer informatie over de lopende projecten wordt u op de onderstaande pagina's aangeboden.

Afbeelding: Leo Webbink uit Nieuwsflits 1, 2011