Algemene Ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) stond gepland voor 26 juni a.s..

Helaas lijkt het niet mogelijk om op 26 juni a.s. een "normale "AlV" te houden. Er worden nog te veel maatregelen gehandhaafd die ons verhinderen om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Bovendien mogen er, zoals het nu lijkt, maar 100 personen komen.
Daarom heeft het bestuur besloten om de ALV te verplaatsen naar 13 november 2021, in de hoop dat we elkaar dan weer als vanouds kunnen spreken en er ook voldoende gelegenheid is voor ontmoeting in de wandelgangen!

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte!