Leeromgeving voor huis-, jeugd- en kinderartsen over NF1

Huis-, jeugd- en kinderartsen weten soms niet genoeg over een zeldzame aandoening zoals NF1. De juiste diagnosestelling kan daardoor wel eens vertraagd worden. In het kader van een project 'Vroegsignalering' heeft het Erfocentrum samen met ons expertisecentrum Encore in het Erasmus MC een aantal modules ontwikkeld in een virtuele leeromgeving over NF1.

Het betreft een drietal modules:

Na het doorlopen van de cursus wordt de opgedane kennis getoetst in een vragenlijst. Wij zijn er van overtuigd dat door bredere kennis op te bouwen de tijdige signalering van mogelijke NF1 kan verbeteren. Voor ons stelt het Erfocentrum de modules tijdelijk gratis beschikbaar! Wilt u uw eigen kennis over NF1 testen en doen of wij allemaal huisarts, JGZ-arts of kinderarts zijn dan kan dat. Gebruik een van bovenstaande links (of allemaal). U dient zich wel te registreren en in te loggen, maar daarna kunt u de cursus doorlopen en uw eigen kennis testen.

Natuurlijk hebben wij als vereniging ook de wens om een module speciaal voor patiënten, ouders of verzorgers te ontwikkelen. Daar gaan wij samen met het Erfocentrum en ons expertisecentrum dit jaar mee aan de slag!