Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?

Het coronavirus (COVID-19) zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

Bundeling van kennis
De medisch specialisten doen hun uiterste best om kankerpatiënten zo veilig mogelijk door deze periode heen te helpen én hen optimaal en naar de laatste inzichten te behandelen. Kankerspecialisten in Nederland en internationaal hebben hun kennis en inzichten gebundeld met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus op kankerbehandelingen. Zij staan in nauw contact met elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en het beleid voor mensen die behandeld worden voor kanker, op de meest actuele inzichten af te stemmen.

Persoonlijk advies
De medisch specialisten bekijken per patiënt hoe zij de risico’s van het coronavirus zo laag mogelijk kunnen houden. Dit doen zij aan de hand van bovengenoemd beleid. Voor kankerpatiënten kan een bezoek aan of opname in het ziekenhuis op dit moment risicovol zijn. Soms kan ook de kankerbehandeling zelf maken dat je weerstand slechter is, waardoor je meer kans hebt om zieker te worden als je het coronavirus krijgt, dan iemand die gezond is. Je behandelend arts zou daarom kunnen adviseren om een chemo- of immunotherapie pas op een later moment op te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen.

Nauw overleg en veiligheid voorop
Jouw medisch specialist zal in een persoonlijk gesprek (mogelijk telefonisch of in een video consult) jouw situatie uitleggen. Een eventuele verandering of aanpassing in behandeling is altijd in overleg met jou en enkel als jouw situatie dit toelaat. De beslissingen die nu worden genomen zijn bedoeld om jou als kankerpatiënt geen onnodig risico te laten lopen.

Heb je vragen over je behandeling, neem dan contact op met je eigen arts. Wil je in contact komen met lotgenoten, kijk dan op de website van een van de 19 bij ons aangesloten kankerpatiëntenorganisaties voor meer informatie.

Dit bericht is opgesteld in afstemming met de samenwerkende medisch specialisten in de oncologie (SONCOS).